OC za modelarstwo

Na podstawie niniejszego ubezpieczenia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby fizycznej zostaje rozszerzone o szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego w trakcie uprawiania modelarstwa, ochroną objęte są także szkody wyrządzone przez model

 

suma ubezpieczenia 100 000zł  składka  170zł

suma ubezpieczenia 250 000zł składka   280zł

*POWYŻSZA KALKULACJA JEST POGLĄDOWA I NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU PRAWA.

 

OWU_ERGO HESTIA