OC spadochroniarze, paralotnie, lotnie

Na podstawie niniejszego ubezpieczenia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby fizycznej zostaje rozszerzone o szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego w trakcie uprawiania

spadochroniarstwa, paralotniarstwa i lotniarstwa, ochroną objęte są także szkody wyrządzone przez spadochron, paralotnie i lotnie.

 

suma ubezpieczenia 100 000zł  składka  145zł

suma ubezpieczenia  250 000zł składka  230zł

 

*POWYŻSZA KALKULACJA JEST POGLĄDOWA I NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU PRAWA.

 

OWU_ERGO HESTIA