Odpowiedzialność Cywilna z tytułu wykonywania zawodu instruktora lotniczego

Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu instruktora lotniczego zabezpiecza osobę pracującą w charakterze instruktora pilotażu przed roszczeniami od osób szkolonych z tytułu niewłaściwego wykonywania zawodu.

 

OC instruktora sportów lotniczych

suma ubezpieczenia  30 000zł    składka    105zł

suma ubezpieczenia  50 000zł   składka   175zł

suma ubezpieczenia  100 000zł   składka   218zł

suma ubezpieczenia  200 000zł   składka   306zł

suma ubezpieczenia  500 000zł   składka   375zł

suma ubezpieczenia  1 000 000zł   składka   490zł

*POWYŻSZA KALKULACJA JEST POGLĄDOWA I NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU PRAWA.

 

OWU_PZU

Wniosek OC instruktora lotniczego