NNW członków załogi

To ubezpieczenie dla właścicieli statków powietrznych. Gwarantuje wypłatę odszkodowania dla załogi statku powietrznego, personelu latającego lub innych pracowników Ubezpieczonego, którzy znajdując się na pokładzie statku powietrznego doznali szkody w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczycielwypłaca świadczenie w przypadku śmierci lub stałego uszczerbku na zdrowiu osób ubezpieczonych.

Standardowy zakres ubezpieczenia może zostać także rozszerzony o ubezpieczenie bagażu, które gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy osobistych członków załogi podczas pełnienia przez nich obowiązków na pokładzie statku powietrznego.

 

OWU_WARTA

OWU_PZU

Wniosek