Ubezpieczenie Aerocasco jest przeznaczone dla właścicieli statków powietrznych i zabezpiecza ich przed stratami, spowodowanymi uszkodzeniem lub zniszczeniem posiadanego przez nich statku powietrznego.

W ramach ubezpieczenia Aerocasco ubezpieczający najczęściej odpowiada za szkody, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu statku powietrznego, powstałe podczas:

  • wykonywania lotu, postoju, kołowania, startu i lądowania;
  • okresowego wyłączenia z eksploatacji pod warunkiem, że statek powietrzny stacjonuje w miejscu do tego przeznaczonym;
  • napraw, przeglądów, modernizacji czy przeróbek dokonywanych przez licencjonowane zakłady naprawcze (za wyjątkiem szkód polegających na wadliwym wykonaniu tychże napraw, przeglądów, modernizacji czy przeróbek).

 

OWU_WARTA

OWU_PZU

Wniosek